Felhasználási feltételek

1. A GR. SARANTIS S.A., illetve kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: „SARANTIS”) honlapjának látogatói, illetve szolgáltatásainak felhasználói kötelesek figyelmesen elolvasni a jelen használati feltételeket, és amennyiben azt nem fogadják el, vagy nem értenek egyet, az OLDALT EL KELL HAGYNIUK. Ellenkező esetben feltételezzük, hogy a felhasználók a használati feltételekkel egyetértenek azokat elfogadják. A jogi információk és a jelenlegi használati feltételek a SARANTIS összes oldalára irányadóak, kivéve, ha az adott oldalon ettől eltérő rendelkezés található.

 
2. Felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezések: A honlapra történő belépéskor, SARANTIS oldalainak és szolgáltatásainak látogatói/felhasználói elismerik, hogy az oldal használata kizárólag saját felelősségükre történik, és az oldal létrehozói, fenntartói nem tartoznak semmilyen felelősséggel az oldalra való látogatáskor. Többek között, de nem kizárólagosan, a SARANTIS nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, jövőbeni vagy eshetőleges károkért, vagy bármilyen anyagi kiadásért vagy költségért (mely alatt a jogi díjak, szakértői díjak vagy egyéb díjak is értendők), amely az oldal közvetlen vagy közvetett eléréséből, használatából, böngészéséből adódik, továbbá a SARANTIS nem felelős az oldalról letöltésre kerülő bármilyen anyagért, szövegért, adatért, kép, videó vagy audio fájlért, ideértve bármely olyan dolgot, amelyet vírus, bug, emberi cselekedet vagy mulasztás, bármely számítógépes rendszer, telefonvonal, számítógépes hardver, szoftver hibás működése okozhatott, valamint kizárja a felelősséget a programozási meghibásodásokért, vagy bármilyen hibáért, fennakadásért, vagy késedelemért a számítógépről vagy a hálózatról történő adattovábbítás során.
 
3. A SARANTIS nem garantálja és így a felelősségét is kizárja, de a lehető legjobb tudása szerint igyekszik biztosítani, hogy a honlap tartalma és az ott található információk pontosak, egyértelműek, aktuálisak, teljeskörűek és elérhetőek. A SARANTIS-t semmilyen esetben sem terheli felelősség semmilyen kárért a látogató/felhasználó felé a jelen honlap használatával összefüggésben.
 
4. Szellemi és iparvédelmi jogok: A jelen honlap teljes tartalma, a teljesség igénye nélkül, szövegek, nevek, márkanevek, logók, grafikák, kreatív megjelenések, képek, video vagy audio fájlok, illetve ezeken kívül bármilyen más fájl a SARANTIS szellemi tulajdonát képezi a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzeti és nemzetközi rendelkezések szerint, kivéve a kifejezetten ilyenként elismert harmadik felek jogait. A SARANTIS előzetes hozzájárulása nélkül kifejezetten tilos a tartalom bármely újraelőállítása, újraközlése, másolása, tárolása, értékesítése, továbbadása, forgalomba hozatala, felhasználása, letöltése, fordítása vagy módosítása akár részlegesen vagy összesítve, kivéve, ha az oldal eltérő rendelkezést tartalmaz. A látogató/felhasználó elfogadja, hogy a jelen honlap oldalain található bármely anyag a SARANTIS, vagy más harmadik fél szellemi terméke és annak a SARANTIS, a jogosultja, vagy licensz szerződés szerinti használója, amelyből következően bármely jogosulatlan felhasználás bírság, vagy büntetés kiszabását vonja maga után. 
 
5. A látogatónak/felhasználónak meg kell felelnie a görög, európai, nemzetközi jog, vagy más helyi alkalmazandó jog rendelkezéseinek, tartózkodnia kell a jelen honlap tartalmának és szolgáltatásainak bármilyen jogellenesen, vagy egyéb módon nem megfelelő felhasználásától. Az Internet jelen honlapjában történő bármely károkozásért, amelyet a látogató/felhasználó helytelen, nem megfelelő használattal okoz, a látogató/felhasználó kizárólagosan felelős.
 
6. Jogellenes vagy elítélendő magatartás: A jelen honlap látogatója/felhasználója nem tehet közzé vagy továbbíthat semmilyen pornográf, illetlen, vallási érzületet sértő, gyalázkodó, fenyegető, sértő, illegális vagy más egyéb tartalmat, amely olyan cselekménynek minősül, illetve olyan cselekményre biztat, amely bűncselekmény, polgári jogi felelősségre vonással jár, vagy bármely más módon törvénybe ütköző. A SARANTIS vagy bármely más harmadik fél, aki a jelen honlap megalkotásában, létrehozásában vagy közzétételében részt vesz, felügyelheti, követheti vagy vizsgálhatja az adatforgalmat, adatcsomagokat, de a SARANTIS, illetve minden a jelen honlap megalkotásában, létrehozásában vagy közzétételében részt vevő fél kizár minden a tartalomért fennálló esetleges felelősséget, a teljesség igénye nélkül ideértve a rágalmazást, becsületsértést, blaszfémiát, jogellenes megszemélyesítést vagy szerzői jogok megsértését.
 
7. Hivatkozások: A jelen honlap tartalmazhat hivatkozásokat más honlapokra, de ezen hivatkozásokon, bannereken keresztül kapcsolt honlapok tartalmáért, szolgáltatásaiért, valamint elérhetőségeiért a SARANTIS nem felelős,. A SARANTIS nem tett semmilyen közvetlen vagy közvetett jóváhagyást, elismerést, nem biztosít támogatást vagy együttműködést, illetve nem tart fenn kapcsolatot a hivatkozott oldalakkal, kivéve, ha ilyen kapcsolat kifejezetten rögzítésre került. A jelen honlapra történő belépéssel a jelen honlap látogatója/felhasználója elfogadja, hogy a SARANTIS nem felelős semmilyen problémáért, amely olyan oldal látogatása/használata alatt esetlegesen felmerül, amelyre jelen honlap hivatkozást tartalmaz, és a hivatkozott honlapért kizárólag ezen hivatkozott honlap fenntartói tartoznak felelősséggel.
 
8. A jelen használati feltételek felülvizsgálata: A SARANTIS fenntartja a jelen jogi tájékoztató felülvizsgálatának jogát, bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés és ilyen irányú kötelezettségvállalás nélkül. A látogatók/felhasználók minden alkalommal ellenőrizhetik az esetleges változásokat, és azáltal, hogy tovább használják az oldalt, a módosított feltételeket részükről elfogadják, ellenkező esetben tartózkodniuk kell jelen honlap használatától.
 
9. Irányadó jog: A jelen használati megállapodásra a görög jog, valamint az európai uniós jog rendelkezései és előírásai, továbbá a vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések irányadóak, illetve a rendelkezések a jóhiszeműség, üzleti etikai elvek, a jogok pénzügyi és szociális céljai figyelembe vételével értelmezendőek. Amennyiben valamely rendelkezés jogellenes és ezért érvénytelen vagy semmis, az minden további eljárás nélkül hatályát veszti, anélkül, hogy a fennmaradó rendelkezések érvényességét érintené. Amennyiben a jelen megállapodás feltételeinek módosítása nem kerül írásban rögzítésre, a módosítás nem vehető figyelembe, az nem válik a feltételek részévé. A megállapodással kapcsolatos jogvitákra az Athéni Bíróság rendelkezik illetékességgel.
 
10. A látogató/felhasználó személyes adatainak kezelésére és védelmére a jelen bekezdés rendelkezései, valamint görög jog vonatkozó rendelkezései (2472/1997 sz. törvény, kiegészítve a Görög Adatvédelmi Hatóság Elnökének határozatával, a 207/1998-as és 79/2000-es elnöki rendelet, valamint a 2819/2000. sz. törvény 8. cikk) irányadóak. Bármely jövőbeni, azonos tárgyban hozott irányadó szabályozás a jelen bekezdés részét fogja képezni. Amennyiben a látogató/felhasználó nem ért egyet a jelen bekezdés személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseivel, nem használhatja a jelen honlapot. A jelen honlap személyes adatok megadását kérheti az oldal látogatóitól/felhasználóitól. A látogató/felhasználó hozzájárulását adja, hogy a SARANTIS a személyes adatokat promóciós és marketing célokra felhasználja. A jelen honlap biztosítja a személyi adatok védelmét és nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére (kivéve, ha azt törvény előírja szabályozó hatóságok számára). A jelen honlap látogatók/felhasználók által átadott személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat tartalmazhat kizárólag kommunikációs, statisztikai céllal, illetve piackutatási, a kínált szolgáltatások minőségét javító, promóciós és marketing céllal. A látogatók/felhasználók felvehetik a kapcsolatot telefonon a +30-210-617-3000 telefonszámon az illetékes osztállyal, vagy a SARANTIS központi címén (26 Amarousiou – Halandriou Street, 15125 Marousi, Athens), annak érdekében, hogy a látogató/felhasználó személyes profilja létrejöjjön, abban módosítások történjenek, vagy törlésre kerüljön.
 
11. A jelen honlap adatcsomagokat („cookies” –„websütik”) használ, amelynek funkciója, hogy a honlap egyes szolgáltatásait és meghatározott oldalait azonosítsa a látogató/felhasználó számára. Ezek az adatcsomagok kisméretű szöveges fájlok (többnyire 4 KB), amelyek a látogató/felhasználó merevlemezén tárolódnak anélkül, hogy a felhasználó számítógépén található dokumentumokból és fájlokból információt gyűjtenének. Az adatcsomagok felhasználása segíti a látogatót/felhasználót a jelen honlap meghatározott oldalainak és szolgáltatásainak elérésében, illetve statisztikai célokat is szolgálhat. A látogatónak/felhasználónak lehetősége van saját rendszerét úgy beállítani, hogy az jelezze számára, az adatcsomagok használatát az adott oldalak/szolgáltatások igénybe vételekor, valamint lehetősége van ezen adatcsomagok használatának letiltására.
 
12. A SARANTIS megadottnak tekinti a 18 éven aluli felhasználók esetén a szülők vagy gondviselők előzetes beleegyezését a személyes adatok megadásához.
 For users under 18 years of age, the previous consent of parents / guardians is considered as given in any case of personal information provided on the website of GR. SARANTIS S.A.
A sütik fontosak a webhely zökkenőmentes működéséhez és az online élmény javításához. A folytatáshoz kattintson az "Elfogadom" gombra, vagy válassza a "További információ" lehetőséget a sütik részletes leírásának megtekintéséhez.
További információ A cookie-k elfogadása